JavaScript Menu, DHTML Menu Powered By Milonic
פנחס לבון - האתר הרשמי ::   Pinhas Lavon - The Official Websiteפנחס לבון - האתר הרשמי ::   Pinhas Lavon - The Official Website
בכך הגיב יו"ר הרשות לדבריה נייה כי לא יעמוד בראש ממשלה שתכיר במדינה יהודית. אבו מאזן, אמר קודם לכן בנאום בפני עצרת האו"ם כי ממשלת האחדות המתגבשת תכיר בישראל, תדחה כל שימוש באלימות ותהיה מחוייבת להסכמי העבר; רה"מ הנייה הבהיר: נסכים רק להפסקת אש; אחמד יוסף, יועצו של הנייה: הפסקת האש תימשך "חמש או עשר שנים, עד נסיגת הכיבוש"
בכך הגיב יו"ר הרשות לדבריה נייה כי לא יעמוד בראש ממשלה שתכיר במדינה יהודית. אבו מאזן, אמר קודם לכן בנאום בפני עצרת האו"ם כי ממשלת האחדות המתגבשת תכיר בישראל, תדחה כל שימוש באלימות ותהיה מחוייבת להסכמי העבר; רה"מ הנייה הבהיר: נסכים רק להפסקת אש; אחמד יוסף, יועצו של הנייה: הפסקת האש תימשך "חמש או עשר שנים, עד נסיגת הכיבוש"