JavaScript Menu, DHTML Menu Powered By Milonic
פנחס לבון - האתר הרשמי ::   Pinhas Lavon - The Official Websiteפנחס לבון - האתר הרשמי ::   Pinhas Lavon - The Official Website
 
ביוגרפיה אישית

פנחס לוביאניקר נולד ב-12 ביולי 1904 בעיירה הקטנה קופיצ'ינצה שבחבל גליציה המזרחית (אז חלק מהממלכה האוסטרו-הונגרית, וכיום באוקראינה). האב, יוסף לוביאניקר, היה רב ומחבר הספר "החוט המשולש", ופנחס היה הצעיר בששת ילדיו. במהלך מלחמת העולם הראשונה הוגלה האב לסיביר על ידי השלטונות הרוסים, ומצבה הכלכלי של המשפחה – שלא הייתה עשירה עוד קודם לכן - הדרדר. בשנת 1917 חזר האב מהגלות, אך מייד לאחר מכן חלתה האם ומתה. פנחס התייתם בהיותו בן 14, וגודל על ידי אחותו חוה.

כבר כילד ניכר היה כי פנחס הוא עילוי. בהיותו תלמיד גימנסיה כתב חיבור על הספרות הפולנית שהועבר לעיונו של שר החינוך הפולני (אחרי מלחמת העולם הראשונה נכללה גליציה בשטחה של פולין). ילדי בית הספר הגויים התרשמו פחות מההישג, ופנחס ספג מהם מכות נמרצות. עם סיום לימודיו התיכוניים הוא פנה ללימודים באוניברסיטת לבוב, התקבל לפקולטות היוקרתיות למשפטים ולכלכלה, וסיים אותן בהצטיינות.

פנחס לבון (במרכז) יחד עם אביו יוסף, אחיו זליג ואחותו חוה

פנחס הלך בעקבות אחיו הגדולים (זליג – לימים מנכ"ל "שיכון עובדים" וצבי – המזכיר הראשון של מועצת פועלי תל-אביב וממקימי הועד למען החייל), התרחק מן הדת והתקרב לרעיון הציוני. במקביל להצטיינותו האקדמית הוא שקע בפעילות ציונית בתנועת גורדוניה אותה הקים. בפעילות זו הוא הפגין כושר מנהיגות, כשרון ניתוח, ובלט כבעל יכולת ביטוי נדירה הן בכתב והן בעל פה. הוא בלט כבעל סגנון אנליטי, בשונה מהסגנון המתלהב שאפיין רבים ממנהיגי הציונות בדורו. עם זאת, הסרקזם המושחז שלו ולשונו החדה הקימו לו גם לא מעט יריבים.

באוקטובר 1929, מייד לאחר פרעות תרפ"ט, עלה פנחס לוביאניקר ארצה בראש קבוצה של אנשי גורדוניה. הקבוצה – הגרעין הראשון של תנועת גורדוניה שהבשיל לעלייה לקרקע - הקימה את קיבוץ חולדה ללא סיוע מהממסד הציוני.

בשנת 1947 נשא פנחס לאישה את לוסי לבית אלשטיין, ניצולת שואה מגטו קובנו. לבני הזוג, שהשתקעו בתל אביב, לא היו ילדים. פנחס המשיך לשמור על קשרים הדוקים עם קבוצת חולדה שהיתה לו לבית שני. בזמן מלחמת העצמאות הוא נסע לישוב שנמצא בקו החזית ודרש מחבריו לפנות ממנו את הילדים למקום מבטחים. מייד לאחר השלמת הפינוי נפלה פצצה על בית הילדים של חולדה.

עם קום המדינה עברת פנחס את שם משפחתו מלוביאניקר ללבון (אף אחיו הבוגרים זליג וצבי עברתו שמם במקביל).

פנחס ולוסי לבון על מרפסת ביתם בתל אביב

כאדם פרטי היה פנחס לבון איש תרבות מובהק, שנהג ללכת בקביעות לתיאטרון ולקונצרטים. לבון שלט על בוריין בשש שפות שונות, ובשעות הפנאי נהג לקרוא ספרי עיון וספרות יפה בשפות שונות. כדי "להתאוורר" הוא נהג לקרוא ספרי בלשים באנגלית ולשחק שחמט.

"עסק הביש" ו"הפרשה" גבו מלבון מחיר בריאותי קשה. הוא לקה במספר התקפי לב חמורים במחצית השניה של שנות ה-50. בשנת 1971 חלה לבון במחלה חשוכת מרפא, והיה מאושפז כחמש שנים כשהוא בחוסר הכרה. פנחס לבון נפטר ב- 24 לינואר 1976, ונקבר בקיבוץ חולדה.

לראש הדף
 
חייו ופועלו
על פנחס לבון
ביוגרפיה אישית
בשם אומרם