JavaScript Menu, DHTML Menu Powered By Milonic
פנחס לבון - האתר הרשמי ::   Pinhas Lavon - The Official Websiteפנחס לבון - האתר הרשמי ::   Pinhas Lavon - The Official Website
 
שר החקלאות (אוקטובר 1950 - יולי 1951)

באוקטובר 1950 מונה לבון לתפקיד שר החקלאות בממשלת בן-גוריון השניה. משימתו העיקרית הייתה להתמודד עם אספקת המזון למדינה שמספר תושביה הוכפל בתוך שנתיים והייתה נתונה במשטר קפדני של קיצוב וצנע. לבון השקיע מאמצים רבים בגיוס כספים ומזון מחו"ל ודאג לאספקת קרח במחיר מוזל, בפרט לאזורי הספר, על מנת למנוע את קלקול המזון. למרות מאמצים אלו, ואל אף הרחבת השטחים המוקצים לחקלאות, נותרה אספקת המזון לציבור הרחב במשורה, בין השאר עקב בצורת קשה שהייתה באותה שנה.פנחס לבון שר החקלאות, במסע לגיוס כספים בארה"ב

בתחילת 1951 גייס לבון מיהודי ארצות הברית סכום של 18 מליון דולר – הון עתק באותם ימים - על מנת לקנות מזון למדינה הרעבה. לתדהמתו גילה שמשרד האוצר "החרים" את רוב הכסף לצורך החזר חובות. לבון החליט להתפטר מתפקידו מייד, אלא שעקב משבר ממשלתי שפרץ בינתיים הפכה הממשלה לממשלת מעבר, ממנה לא ניתן לפרוש. כששה מליון דולר מההון שגוייס על ידי לבון שימשו אמנם לקניית מזון, והקלו במעט על המצוקה. אך לאחר הבחירות (ביולי 1951) ביקש לבון לממש את התפטרותו, ולהתרכז בעשייה פרלמנטרית.
פנחס לבון שר החקלאות בפתיחת תערוכה תל אביב 1951
 
חייו ופועלו
על פנחס לבון
ביוגרפיה אישית
בשם אומרם