JavaScript Menu, DHTML Menu Powered By Milonic
פנחס לבון - האתר הרשמי ::   Pinhas Lavon - The Official Websiteפנחס לבון - האתר הרשמי ::   Pinhas Lavon - The Official Website
חברת התוכנה אטיוניטי, שבשליטת שמעון אלון, רון צוקרמן ואקי רטנר (26%), חשפה היום את תוצאותיה לרבעון השלישי של 2006, ומהן עולה כי הצמיחה המיוחלת בפעילות החברה טרם החלה. אטיוניטי, המפתחת עבור המגזר הארגוני תוכנות לשילוב בין מידע ונתונים, סיימה את הרבעון השלישי עם הכנסות של 3 מיליון דולר - ירידה של 11% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. מתחילת השנה הצטמקו הכנסות החברה ב-10%, ל-11.2 מיליון דולר.


בדצמבר אשתקד השיקה אטיוניטי תוכנה חדשה לעסקים מתוצרתה, Attunity InFocus, וברבעון האחרון אף הושקה גירסה שנייה של תוכנה זו. אולם גם מוצר זה טרם הניע את גלגלי הצמיחה בחברה, ובינתיים צומחות הוצאות התפעול של אטיוניטי וההפסד התפעולי הולך וגדל. ברבעון השלישי גדלו הוצאות התפעול ב-4% לעומת הרבעון המקביל, ל-4.5 מיליון דולר, ואילו ההפסד התפעולי תפח ל-1.5 מיליון דולר.

בשורה התחתונה רשמה אטיוניטי הפסד של 1.8 מיליון דולר (10 סנטים למניה בדילול מלא), ומתחילת 2006 הסתכמו הפסדיה ב-4.6 מיליון דולר - פי 1.6 מהפסדיה בתקופה המקבילה אשתקד. את הרבעון השלישי סיימה החברה כשבקופתה מזומנים בשווי של 6.8 מיליון דולר, לאחר שהשלימה במהלכו גיוס של 6 מיליון דולר בהנפקת מניות פרטית. במסגרת הגיוס הזרימו אלון, צוקרמן ורטנר עוד 1.5 מיליון דולר לאטיוניטי ואילו קרן ההון סיכון, פרו-סיד,
תמונות 2