JavaScript Menu, DHTML Menu Powered By Milonic
פנחס לבון - האתר הרשמי ::   Pinhas Lavon - The Official Websiteפנחס לבון - האתר הרשמי ::   Pinhas Lavon - The Official Website
 

כתבים של פנחס לבון

פנחס לבון כתב בימי חייו מספר עצום של מאמרים עיוניים והגותיים. במשך השנים קובצו הבולטים שבמאמריו ונאומיו בספרים הבאים:
  • יסודות (1941)
  • ערכים ותמורות, הוצאת מסילות (1960)
  • חברת עבודה, הוצאת תרבות וחינוך (1968)
  • בנתיבי עיון ומאבק, הוצאת עם עובד (1968)
  • על ערכים ונכסים, הוצאת הקיבוץ המאוחד (1986).
 
ספרים על פנחס לבון
  • לבון – אנטי משיח, ביוגרפיה מאת ד"ר אייל כפכפי, הוצאת עם עובד (1998).
  • בין עקרונות לניווט – על מחשבתו החברתית של פנחס לבון, מאת פרופ' נתן רוטנשטרייך, הוצאת עם עובד (1979).
  • הוגה ומנהיג: השקפת עולמו ומקומו האידיאולוגי של פנחס לבון במסגרת המנהיגות האידיאולוגית של תנועת העבודה, מאת ד"ר שי חורב, הוצאת דוכיפת (2006).
 
חייו ופועלו
על פנחס לבון
ביוגרפיה אישית
בשם אומרם