JavaScript Menu, DHTML Menu Powered By Milonic
פנחס לבון - האתר הרשמי ::   Pinhas Lavon - The Official Websiteפנחס לבון - האתר הרשמי ::   Pinhas Lavon - The Official Website
תאריך
אירועים במצרים
במערכת הביטחון
בזירה הפוליטית
4.1951
אברהם דר מגיע למצרים ומגייס את אנשי הרשת
   
8.1951
דר חוזר לארץ
   
1.9.1952
 
בנצור מגייס את אלעד למודיעין
 
1952-1953
 
אנשי הרשת מגיעים לארץ לאימונים
 
23.12.1953
אלעד מגיע לראשונה למצרים
   
7.1.1954
   
ממשלה חדשה בישראל:
שרת ראש הממשלה,
לבון שר הביטחון
31.5.1954
 
בנצור נפגש עם אלעד באירופה, ומוסר לו הוראת הפעלה מגיבלי
 
28.6.1954
אלעד יוצר קשר עם אנשי החוליה באלכסנדריה
   
2.7.1954
פעולה ראשונה – הדואר באלכסנדריה
   
12.7.1954
 
דיין נוסע לחו"ל
 
14.7.1954
פעולה שניה – הספריות האמריקאיות בקהיר ובאלכסנדריה
   
16.7.1954
 
מתן ההוראה כביכול על ידי לבון
 
19.7.1954
 
מכתב גיבלי לדיין, שזויף אחר כך
 
23.7.1954
פעולה שלישית – בתי קולנוע בקהיר ובאלכסנדריה. פיליפ נתנזון נעצר
   
23.7.1954
ויקטור לוי נעצר
   
24.7.1954
רוברט דסה נעצר
   
25.7.1954
אלעד מודיע לארץ על נפילת הרשת
   
26.7.1954
 
גיבלי משיב לשאלת לבון באופן מתחמק
 
29.7.1954
 
גיבלי מוסר לאיסר הראל את גרסת גיבלי הראשונה
 
31.7.1954
שמואל עזאר נעצר
דיון על הפינוי מסואץ
 
1.8.1954
 
דו"ח בנצור על אירועי מצרים נגנז על ידי גיבלי
 
7.8.1954
אלעד עוזב את מצרים
   
7.8.1954
ד"ר משה מרזוק נעצר. התא הקהירי נופל
   
8.8.1954
מרסל ניניו נעצרת
גיבלי מעביר ללבון דו"ח שכולו מבוסס על קטעי עיתונות
 
12.8.1954
מקס בינט נעצר;
מרסל ניניו מנסה להתאבד
   
14.8.1954
 
אלעד מגיע ארצה ומוסר דיווח לראשי אמ"ן
 
19.8.1954
 
דיין חוזר ארצה
 
4.10.1954
 
גיבלי נוסע לחו"ל
 
5.10.1954
 
דו"ח בנצור על פעולות העסק הביש
 
10.1954
   
ראשי מפא"י מחליטים לדחות את החקירה עד אחרי תחילת המשפט
1.11.1954
 
גיבלי מאשים לראשונה את לבון במתן ההוראה
 
11.12.1954
תחילת משפטי קהיר
   
28.12.1954
 
עימות לבון – גיבלי
לבון תובע הקמת ועדת חקירה
2.1.1955
   
תחילת עבודתה של ועדת אולשן-דורי
12.1.1955
   
מסקנות אולשן-דורי: תיקו
27.1.1955
גזרי הדין במשפטי קהיר
   
31.1.1955
מרזוק ועזאר מוצאים להורג
   
2.2.1955
   
לבון מתפטר מתפקידו
17.2.1955
   
התפטרות לבון מתקבלת
18.2.1955
   
בן-גוריון חוזר למשרד הביטחון
4.1955
 
הרכבי מחליף את גיבלי,
יוסי הראל מחליף את בנצור
 
5.1955
 
הרכבי מדווח על הזיופים לדיין ובן-גוריון. אין חקירה
 
5.1956
   
לבון מתמנה למזכיר ההסדרות
1956
   
גלילי מבקש ועדת חקירה.
בן-גוריון מסרב
29.10.1956
 
פרוץ מבצע סיני
 
21.1.1957
 
ישראל אינה דורשת את שחרור נידוני קהיר
 
5.2.1957
ישראל משחררת 5000 שבויים מצרים. נידוני קהיר נותרים בכלא
   
16.12.1957
 
אלעד נעצר בחשד לקיום מגע עם סוכן זר
 
1.3.1958
 
אלעד מודה בעדות השקר בפני אולשן-דורי
 
1958
   
ספיר וגולדה מאיר תובעים ועדת חקירה.
בן-גוריון מסרב
15.7.1959
 
תחילת משפטו של אלעד
 
4.2.1960
   
יוסי הראל מעיד בפני לבון על הזיופים ועדויות השקר
5.5.1960
   
לבון מגיש את עדות הראל לבן-גוריון, ותובע חקירה
10.5.1960
   
חקירת בן-דוד מאשרת את עדות הראל. בן גוריון אינו נוקט בפעולות
21.8.1959
 
פסק הדין במשפט אלעד: היו עדויות שקר בועדת אולשן-דורי
 
12.9.1960
 
ועדת כהן קמה על מנת לבדוק את המערכת הצבאית
 
26.9.1960
   
פגישת לבון עם בן-גוריון
2.10.1960
   
עדות בן-גוריון בפני ועדת החוץ והביטחון
4.10.1960
   
עדות לבון בפני ועדת החוץ והביטחון
15.10.1960
 
מסקנות ועדת כהן: היו עדויות שקר
 
21.10.1960
   
חוות דעת היועץ המשפטי לממשלה: ברור מי נתן את ההוראה
21.10.1960
   
פגישה לתיאום עמדות בין בן-גוריון וגיבלי
24.10.1960
   
שרת מטהר את לבון ממתן ההוראה
25.10.1960
   
לבון מבקש להסיק את הפרשה
28.10.1960
   
בן-גוריון שב ומעורר את הפרשה
31.10.1960
   
הקמת ועדת השבעה
13.12.1960
   
המזכירה מודה בזיוף המכתב מה-19.7.54
25.12.1960
   
מסקנות ועדת השבעה: לבון לא נתן את ההוראה. הממשלה מאשרת את המסקנות ללא מתנגדים
25.12.1960
   
בן-גוריון מתפטר מראשות הממשלה
1.1.1961
   
גיבלי מודיע שאינו מעוניין בחקירה נוספת
1.1961
 
גיבלי מסולק מהצבא
 
8.1.1961
   
אלמוגי מארגן "מסע התעוררות" ספונטני להחזרת בן-גוריון
12.1.1961
   
התארגנות 150 אנשי רוח בעד לבון
4.2.1961
   
הדחת לבון מההסתדרות
7.1961
מאיר מיוחס ומאיר זעפרן משתחררים מהכלא עם תום ריצוי עונשם
   
6.1967
 
מלחמת ששת הימים
 
2.1968
אסירי הפרשה משתחררים בחשאי מהכלא ומגיעים ארצה
   

לראש הדף
לבון ו"הפרשה"
קיצור תולדות "הפרשה"
תאריכון
שאלות נפוצות