JavaScript Menu, DHTML Menu Powered By Milonic
פנחס לבון - האתר הרשמי ::   Pinhas Lavon - The Official Websiteפנחס לבון - האתר הרשמי ::   Pinhas Lavon - The Official Website
 
האם בגד אברי אלעד בחבריו?

אברי אלעד, שנודע גם בכינוי "האדם השלישי", היה האיש שמונה לפקד על הרשת במצרים בביצוע פעולות החבלה. במרוצת השנים הצטברו עדויות רבות המצביעות בבירור על כך שאלעד הוא שהסגיר את הרשת לידי המצרים. אלעד מעולם לא הועמד לדין באשמה זו, בעיקר משום שיתר חבר הרשת היו נתונים בכלא המצרי ולא יכלו להעיד נגדו, אולם כיום לא נותר כמעט ספק כי בדבר בגידתו.

אלעד כמשרת המודיעין המצרי

בשנת 1957 נעצר אלעד, הועמד לדין והורשע בקיום מגע עם סוכן זר ובמכירת סודות מדינה תמורת בצע כסף. הסוכן הזר לא היה אלא הנספח הצבאי המצרי בגרמניה, עוסמן נורי. בשנת 1954 היה נורי ראש המודיעין הנגדי המצרי ואחראי על חקירת פעולות הרשת. על פי עדותו של אלעד עצמו (לרבות בספרו האוטוביוגרפי) בעת שהותו במצרים הוא הרבה להתרועע עם הקולונל נורי ב"נסיבות חברתיות".
קשה מאוד להאמין שזהו צירוף מקרים: המסקנה הבלתי נמנעת היא שהקשר המודיעיני בין השניים החל עוד בעת שהותו של אלעד במצרים אך נחשף רק מאוחר יותר.

ההיחלצות ממצרים

אלעד הוא היחיד מבין חברי הרשת שהשתתף בפעולות החבלה במצרים אך יצא את מצרים בשלום. במקום להימלט על נפשו מייד כשהחלו המעצרים, הוא שהה על אדמת מצרים שבועיים נוספים וטיפל בנחת במכירת מכוניתו. "יציאת מצרים" של אלעד לא נעשתה בדרכי עקלתון אלא בטיסה מסחרית רגילה, כאשר אלעד נושא עמו מכשיר קשר. כל סוכן חשאי סביר היה בפשטות נפטר ממכשיר הקשר, ולא מסתכן במאסר (ולו מקרי) כתוצאה מנשיאתו. מצטיירת איפוא תמונה ברורה של אדם שאינו מפחד פן ייעצר, משום שידוע לו שלא ייעצר.
אלעד היה מוכר היטב לאנשי הרשת: הם ידעו באיזה בית מלון הוא מתגורר, הכירו את מכוניתו הנוצצת, וידעו שמות כמה מחבריו. אלעד היה חייב לדעת כי בלחץ העינויים עלולים אנשי הרשת להסגירו. מדוע לא נמלט על נפשו מייד?
בהנחה שאלעד היה סוכן כפול קל להבין כיצד יצא את מצרים: המצרים ציפו שהוא ישוב לשרת אותם בעתיד. צפייה זו התממשה, ואלעד אף הורשע במכירת סודות מדינה למצרים.

זהות העצורים

כבר ציינו כי אלעד היה היחיד ממשתתפי הפעולות במצרים שלא נעצר. מרשיעה לא פחות היא זהות האנשים שנעצרו: כיצד ידעו המצרים שיש בכלל תא בקהיר (אנשי קהיר לא נטלו כל חלק בפעולות)? כיצד ידעו להגיע לאיש המודיעין הישראלי מקס בינט? סביר להניח כי מידע רב השיגו המצרים מחקירת אנשי הרשת, אך כיצד ידעו על מה לשאול?
זאת ועוד: בתא באלכסנדריה היו חברים שלא השתתפו בפעולות ולא נעצרו. אנשי התא הכירו אותם, ולא הסגירו זאת למצרים. עובדה היא שכל מי שהיה מוכר לאלעד (באופן מלא, או שאלעד ידע על קיומו) – נעצר. כל מי שלא היה מוכר לאלעד – נותר חופשי.

רשלנות מבצעית

כל פעילותו של אלעד במצרים הייתה חסרת אחריות וקלת דעת. אלעד השתמש בכיסוי של איש עסקים גרמני, אך לא השקיע כל מאמץ בתחום העסקי והעדיף לנהל אורח חיים ראוותני ומנקר עיניים. המודיעין המצרי היה ער לאפשרות שישראל תפעיל סוכנים חשאיים במסווה של אנשי עסקים אירופאים. מספר רב של אירופאים ששהו במצרים באותה תקופה היו משוכנעים שאלעד הוא איש מודיעין מטעם מדינה כלשהי. הייתכן שרק המודיעין המצרי לא שם אליו לב?
זאת ועוד: אלעד לא שמר על כללי זהירות מתחייבים. אנשי הרשת הכירו היטב את מכוניתו, ידעו באיזה מלון הוא מתאכסן, והכירו כמה ממרעיו. היה זה בניגוד משווע למקס בינט, אשר דאג לצמצם למינימום את המידע של אנשי הרשת אודותיו.

עדות אופי

הביוגרפיה של אלעד רצופה במעשים פליליים, וחושפת את היותו שקרן פתולוגי. גרסתו על אירועי מצרים, המובאת בספרו "האדם השלישי" מלאה בשקרים גסים ובהשמצות נתעבות כלפי כל המעורבים בפרשה, ובהם פיקודיו במצרים אשר שילמו מחיר כבד על נאמנותם לישראל. לשפל המדרגה יורד אלעד כאשר הוא מתגולל על שמואל עזאר והד"ר משה מרזוק הי"ד, שחייהם הצעירים קופדו בידי המצרים.

האחראים למחדל

ראשי אמ"ן, בנימין גיבלי ומרדכי בנצור, נושאים באחריות כבדה: הם גייסו את אלעד למודיעין למרות אזהרות רבות לגבי אופיו הנפסד. הם ידעו כי דרכו במודיעין רצופה מראשיתה בהפרות משמעת בוטות, אך הטילו עליו משימה בעורף האויב, תוך שהם מפקידים בידיו את חייהם של אנשי הרשת. והם נמנעו מלחקור כראוי את אלעד עם שובו ארצה, ובכך אפשרו לו להמשיך ולשרת את המודיעין המצרי.

לראש הדף
 
לבון ו"הפרשה"
קיצור תולדות "הפרשה"
תאריכון
שאלות נפוצות