top of page
פנחס לבון

פנחס לבון

אחד הבולטים והמבריקים מבין מנהיגי מדינת ישראל בשנותיה הראשונות. שר הביטחון השני של המדינה, מזכיר הסתדרות שחולל רפורמות מפליגות, אינטלקטואל ונואם בחסד

 לבון ו"הפרשה"

סיפור מאבקו של פנחס לבון לטיהור שמו מן העלילה שנרקמה נגדו על ידי קצינים בכירים בצה"ל ולפיה בהיותו שר הביטחון הורה על ביצוע פעולות חבלה כושלות במצרים – מאבק שטלטל את המערכת הפוליטית ואת דעת הקהל בישראל

פנחס לבון ומשה דיין

ציוני דרך

פנחס לבון

תחנות המפתח לאורך דרכו הציבורית של פנחס לבון החל מגיל צעיר כשהנהיג בפולין את התנועה החלוצית גורדוניה ועד לשנותיו האחרונות לאחר שהודח מכל תפקידיו בעקבות "הפרשה"

הפרשה למיטיבי לכת

פנחס לבון ומשה דיין

"עסק הביש" 1954/55

הסיפור המלא מאחורי הכישלון המבצעי הצורב של פעולת המודיעין הישראלי במצרים - פעולה אשר בעקבותיה נולדה השאלה: מי נתן את ההוראה?

"פרשה" 1960/61

כשהחלה להיחשף מסכת עדויות השקר יצא פנחס לבון למאבק על גילוי האמת והציבור הישראלי נחשף לראשונה לפרשה שגיבוריה חבויים מאחורי כינויים כמו "הקצין הבכיר" או "האדם השלישי" 

bottom of page