top of page

אודות האתר

 

אתר זה נועד לעשות מעט צדק – ולו גם באיחור של שנים רבות – עם זכרו של פנחס לבון. פנחס לבון היה אחד האנשים המרתקים בדור המנהיגים של הקמת המדינה ושנותיה הראשונות: איש ספר ואידיאולוג שהוא גם איש ביצוע רב הישגים, נואם ופולמוסן מבריק אך גם פוליטיקאי שאינו נרתע ממאבק על עמדותיו, מנהיג שיזם רפורמות מהפכניות בהסתדרות ובה בעת הציג חזון מדיני מרחיק ראות. אכן, מגיל צעיר סומן לבון כאדם שנועד לגדולות ובראשית שנות החמישים ראו בו רבים בישראל ומחוצה לה את מי שבבוא העת יירש את דוד בן גוריון בראש הנהגת המדינה. 

אבל מעמדו בזיכרון הלאומי טושטש ועוות עד לבלי הכר: מפעליו הרבים בעשרות שנות פעילות בתחומי הכלכלה, החברה וההתיישבות נשכחו כמעט לגמרי. מקומו ההיסטורי הצטמצם לתסבוכת אומללה אחת שהתרחשה בלי ידיעתו בקיץ 1954. "הפרשה" לא רק חיסלה קריירה פוליטית מזהירה אלא הכתימה את דימויו והאפילה על כל הישגיו, לרבות אלה שהשיג בכהונתו במשרד הביטחון. חלק נכבד מכך נזקף לחובתם של אישים מסוימים שלאורך שנים דאגו לסילוף דמותו ולהשחרה של אישיותו.

באתר זה לקחנו על עצמנו משימה כפולה: מחד, לסקור בצורה מקיפה את קורות חייו ופרקי הקריירה המגוונים של פנחס לבון, ומאידך לספק תיאור קולע, מהימן ומדויק של אירועי "הפרשה" – כזה העולה על כל תיאור אחר המצוי באינטרנט. לשם כך נעזרנו בתמונות ובמסמכים מקוריים רבים מעיזבונו של פנחס לבון, בהם רבים שאינם מצויים בשום מקור אחר.

 

אתר זה הוא פרי עבודה משותפת של מספר אנשים הנמנים על משפחת לבון. נשמח כמובן לקבל מכם הערות ותגובות על החומרים המופיעים בו.  
 

יצירת קשר

תודה על פנייתך. נחזור אליך בהקדם

bottom of page