top of page

בתנועה הציונית (1926-1948)

 

גורדוניה

תנועת הנוער הציונית גורדוניה (על שמו של א.ד. גורדון) הוקמה בשנת 1926 בפולין על ידי קבוצה בראשות פנחס לוביאניקר (לימים לבון). פנחס לבון היה לא רק מנהיג התנועה אלא גם האידיאולוג הראשי שלה, ומכאן נגזר גם אופייה של התנועה – מפוכחת, בעלת אמונה ציונית וסוציאליסטית חזקה, אך גם פרגמטית. גורדוניה עסקה בחיזוק התודעה הלאומית בקרב הנוער היהודי, וחבריה הועידו עצמם לעלייה ולהתיישבות בארץ ישראל. 

 

באותה תקופה הייתה "השומר הצעיר" התנועה הדומיננטית בקרב הנוער היהודי-ציוני באירופה המזרחית. לבון הסתייג מהמשיחיות של "השומר הצעיר" ומהסוציאליזם הדוגמטי הנוטה לקומוניזם. לבון שלל את הקומוניזם כמי שמשעבד את הפרט לטובת הכלל באופן טוטאלי. הוא דגל בסוציאליזם הומני, המעמיד את האדם במרכז. לדידו, סוציאליזם חייב להיות כרוך בדמוקרטיה, המותירה בידי הפרט את זכות הבחירה.

פנחס לבון, הועידה הראשונה של גורדוניה

הועידה הראשונה של גורדוניה, לבוב 1928. פנחס לבון יושב שני משמאל, לצד אחותו חוה

גורדוניה, שהייתה תנועה בלתי מפלגתית, סבלה ממחסור כלכלי כבד, ורוב פעילותה מומנה מתרומות החברים. על אף הקשיים הכלכליים התפשטה התנועה, והוקמו סניפים בפולין, רומניה, סרביה, ארה"ב ותוניסיה. חברי גורדוניה שעלו ארצה הקימו בה קיבוצים רבים ובהם חניתה, חולדה, מעלה החמישה, משמר השרון, אורים וניר עם.

בשנת 1929 הוקם חבר הקבוצות. מאז ומתמיד דגל לבון באיחוד כוחות בתוך תנועת הפועלים, ולפיכך הפעיל את כל כובד משקלו כדי לשכנע את חבריו להצטרף לחבר. המחיר האישי אותו שילם – אובדן הכוח הפוליטי של הנהגת תנועה - לא עניין אותו כלל. בעקבות האיחוד נשלחו חלק מגרעיני גורדוניה לעבות קיבוצים קיימים ולהציל אותם מכליה. הדוגמה הבולטת ביותר היא "אם הקבוצות" - דגניה.


גורדוניה איבדה את עצמאותה ההתישבותית, אך המשיכה להתקיים כתנועה עצמאית, הפועלת לחינוך צעירים בחו"ל ולהכשרתם לעליה ארצה. בתחילת שנות הארבעים הוביל לבון לאיחוד התנועה עם "מכבי הצעיר" ועם "מחנות העולים" וכך נוצרה "התנועה המאוחדת" – בסיס כוחה של מפא"י בקרב הנוער.

 


 

 

פנחס לבון ודוד בן גוריון 1932

דוד בן-גוריון בביקור בקיבוץ חולדה, 1932. לידו פנחס לבון

מפא"י

 

איחוד משמעותי נוסף התרחש בשנת 1930 עם הקמת "מפלגת פועלי ארץ ישראל" (מפא"י) בה התמזגו הזרם המתון של "הפועל הצעיר" עם הזרם הרדיקלי יותר של "אחדות העבודה. לבון נמנה על חברי מפא"י מראשיתה והיה מהמנהיגים הצעירים של האגף המתון שבה. בשנת 1937 התמנה לבון לתפקיד מזכיר מפא"י ביחד עם נציג האגף הרדיקלי יצחק בן אהרון. בין השניים היו חילוקי דעות בולטים ובשנת 1938 התפטרו מתפקידם.לבון השתתף כנציג מפא"י בקונגרסים הציוניים בסוף שנות השלושים ובשנות הארבעים. ב-1940 נסע ללימודים באנגליה (ב-London School of Economics היוקרתי) במימון משפחתו, ובמקביל פעל ליצירת קשרים עם הלייבור הבריטי (יחד עם משה שרת).הסתדרותעם שובו ארצה החל לבון בפעילות באגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות. כשנבחר יוסף שפרינצק לתפקיד מזכיר ההסתדרות בשנת 1944 היה פנחס לבון ליד ימינו. עם קום המדינה התמנה שפרינצק ליושב ראש הכנסת הראשונה ולבון החליף אותו כמזכיר ההסתדרות, תפקיד אותו מילא במשך כשנה וחצי.

 

ה' באייר, תש"ח (14 במאי, 1948). פנחס לבון אורח בטקס הכרזת המדינה.

לצפייה בהזמנה למושב הכרזת העצמאות (3 מסמכים):

בתנועה הציונית

(1926-1948)

מזכיר ההסתדרות

(1955-1961)

חבר כנסת

(1949-1961)

"מן היסוד"

(1962-1965)

שר החקלאות

(אוקטובר 1950 - יולי 1951)

שר הביטחון

(ינואר 1954 - פברואר 1955)

bottom of page