top of page

 

 

 

בעמודים הבאים נתמקד בתיאור "המערכה הראשונה" של "הפרשה" – מערכה שהתרחשה הרחק מעיני הציבור ותחת מעטה סודיות כבד בשנים 1954/55. בעקבות כישלונה של פעולה מבצעית אומללה על אדמת מצרים שגבתה קורבנות בנפש  (פעולה שנודעה לימים בתור "עסק הביש") עלתה על הפרק השאלה: מי האחראי לפעולה הזו? האמנם קיבל ראש אמ"ן בנימין גיבלי הוראה ישירה בארבע עיניים משר הביטחון פנחס לבון?


כפי שנראה בתיאור המפורט שלהלן – סבלה גרסתו של גיבלי מחורים וסתירות מרובות ועל מנת לטשטש אותן הוא גייס את פקודיו לטובת מסע מאורגן של עדויות שקר ואף לא בחל בזיוף מסמכים. בנסיבות אלה לא הצליחה ועדת החקירה החשאית שהוקמה באותם ימים להכריע בין הגרסאות השונות ופנחס לבון נאלץ להתפטר מתפקידו.  


זרעי הפורענות שנזרעו באותן שנים – הם שורש ה"פרשה" שהתפוצצה כעבור שנים ספורות. 

Make this yours. Add images, text and links, or connect data from your collection.

01. פעולת נפל במצרים 

סיפור הפעלתה הכושלת של רשת מודיעין ישראלית בסדרת פעולות חבלה במצרים

05. היום הגורלי: 16 ביולי 1954

ביום בו כביכול ניתנה ההוראה בארבע עיניים לא התקיימה כל פגישה של לבון עם גיבלי

09. לבון מתפטר

בעקבות התיקו של ועדת אולשן-דורי מתפטר לבון מהממשלה אך מסרב לראות במסקנותיה סוף פסוק

02. גיבלי מתנער מאחריות

בתחילה טען שהרשת פעלה על דעת עצמה, בהמשך החל לספר שקיבל הוראה בארבע עיניים משר הביטחון

06. ועדת אולשן דורי

סיפור הכשלתה של ועדת החקירה הראשונה שלא הצליחה להכריע בין הגרסאות הסותרות

03. דיין מציל את גיבלי

משה דיין "משפץ" את מכתבו המקורי של גיבלי, כך שלא ניתן יהיה להפריך באופן מיידי את גרסתו

07. הקנוניה נגד לבון

כדי להציל את עורו רותם גיבלי את אנשי אמ"ן ליצירת מסכת של עדויות שקר וזיופים

04. לבון חושף את העלילה

לבון מוכיח שהטענה שהוא יזם את הפעולות במצרים רצופת סתירות ודורש ועדת חקירה

08. פרשת המכתב המזויף

כדי "להוכיח" את אשמת לבון גיבלי ואנשיו מזייפים נוסח מכתב שנשלח למשה דיין

"עסק ביש" 1954/55

bottom of page